Bevoegdheden

Klimaat & Duurzaamheid
Vlaams-Brabant Klimaatneutraal: duurzame ontwikkeling van de regio
Een diverse provincie waar iedereen welkom is
e-government
Maximaal digitaal in de eigen organisatie en in onze 65 gemeentes

Actueel

Het autonome provinciebedrijf VERA ondersteunt lokale besturen bij projecten, dienstverlening en samenwerking op vlak van informatica. Op dit moment doen 122 lokale besturen in 61 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten beroep op VERA. Dankzij deze samenwerkingsprojecten en raamcontracten bespaarden ze in 2015 maar liefst 835.531 euro en 290 werkdagen.


...

VTI Leuven en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland ontvangen in totaal 24.500 euro voor hun uitwisselingsproject met het Zuiden.

De provincie Vlaams-Brabant stimuleert Vlaams-Brabantse scholen en verenigingen om zo’n uitwisseling op poten te zetten. Voorwaarde is dat hun project moet leiden tot een versterking van beide partners.

 

Met deze subsidies...

De provincie Vlaams-Brabant heeft met ‘Vlaams-Brabant Klimaatneutraal’ een ambitieus, geïntegreerd en stevig onderbouwd klimaatplan. Met dit plan wil de provincie een voorbeeld zijn voor anderen, de gemeenten en organisaties coachen en hogere overheden aanzetten tot klimaatactie.
De provincieraad keurde op de laatste zitting dinsdag 28 juni het klimaatplan ‘Vlaams-Brabant...

Home