Actueel

Samen werken aan een klimaatneutrale provincie:   Energetische renovatiebegeleiding en duurzame energieprojecten met burgerparticipatie

Vrijdag 20 oktober 2017, Zaventem  I  Vrijdag 27 oktober 2017, Leuven

 

Hoe worden we sneller klimaatneutraal? In 2018 en...

De provincie Vlaams-Brabant verleende een milieuvergunning aan KWOnet bvba uit Leuven voor de installatie van een koude-warmteopslag op de site Refugehof in de Janseniusstraat-Minderbroedersstraat in Leuven. Een koude-warmteopslag is een innovatieve en klimaatvriendelijke manier voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

KWOnet zal een koude-warmteopslag...

De provincie Vlaams-Brabant overhandigt een label aan lokale besturen die de beginselverklaring ‘diervriendelijke gemeente’ ondertekenen.

De ondertekening van deze verklaring houdt in dat de gemeente ernaar streeft om zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in haar beleid. De gemeente engageert zich om 11 actiepunten waar te maken zoals de aanstelling van...

Home