Actueel

Het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf heeft, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant,  de containerparken van Haacht, Kortenberg, Rotselaar en Tienen vergroend. Ze heeft de groenbuffer van de parken op een natuurlijke wijze heringericht. Dit heeft een positief effect op de lokale flora en fauna toe. De bezoekers van het containerpark worden ook gesensibiliseerd over...

Op dinsdag 23 mei werd Hoegaarden de 33ste diervriendelijke gemeente van Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant overhandigt een label aan lokale besturen die de beginselverklaring ‘diervriendelijke gemeente’ ondertekenen.

De ondertekening van deze verklaring houdt in dat de gemeente ernaar streeft om zo veel mogelijk rekening te houden...

Op woensdag 21 juni organiseert de provincie Vlaams-Brabant een netwerkdag rond dierenwelzijn:

Home