Actueel

Het vervoer van huishoudelijk afval via het water van Leuven naar Beveren is, na een proeffase, nu effectief van start gegaan. Het hopper schip ‘Greenford’ van Van Moer Logistics vervoerde de voorbije weken huishoudelijk afval van de gemeentes die deel uitmaken van de afvalintercommunales EcoWerf en Interrand via de Leuvense Vaart, de Rupel en de Schelde naar de verbrandingsinstallatie van...

Vanaf maart 2018 toert de Klimaatmobiel door het Hageland. In deze hiervoor speciaal ingerichte mobilhome kan men terecht met voor informatie en...

De provincie Vlaams-Brabant verleende aan de firma Uhoda NV een omgevingsvergunning voor een tankstation met LNG-installatie aan Vliegveld  in...

Lagere school Huizingen gaat 80% energie besparen

De gemeente investeert 1,67 miljoen euro om haar patrimonium te verduurzamen. Ze sluit hiervoor een Energieprestatiecontract (EPC) af met Sweco/VINCI Facilities voor 10 jaar. Onder andere de lagere school van Huizingen zal 80% energie besparen dankzij een grondige renovatie. Jaarlijks zal de gemeente...


Katholieke Scholen Leuven, de koepel van 16 secundaire katholieke scholen uit Leuven, en de provincie Vlaams-Brabant gaan met het...

 

Op woensdag 14 maart opende het vernieuwde bezoekerscentrum van de Molen van Rotselaar zijn deuren. Door een innovatieve omzetting van de restwarmte van de waterkrachtcentrale naar muurverwarming is deze educatieve ontmoetingsplaats vanaf nu het hele jaar toegankelijk. De Molen van Rotselaar kreeg hiervoor de steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Hoogveldfonds....

POM Vlaams-Brabant is bezig met de aanleg van groenzones op de Feed Food Health-campus in Tienen. Heggen, houtkanten, poelen en bloemenweiden moeten de biodiversiteit op het bedrijventerrein verhogen en de integratie van het bedrijventerrein in de omgeving te bevorderen. Die werken kaderen in het Europese project 2B Connect dat 70 bedrijventerreinen in België en...

Van 9 maart tot 12 mei trekt het Afrika Filmfestival met ‘Afrika in je wijk’ naar de Leuvense wijken. De bedoeling van dit ‘pre-festival’ is een...

De provincie Vlaams-Brabant schenkt alle vrijwilligers van de dierenopvangcentra een T-shirt met daarop ‘Beestig goed bezig’. Hiermee wil ze...

De leerlingen van de tuinbouwschool KTA Horteco uit Vilvoorde willen op hun uitgestrekte domein extra hagen en houtkanten planten, een vlinder- en bijentuin aanleggen en een insectenmuur inrichten. Hiermee wil deze secundaire school met studierichtingen rond natuur,...

Pagina's