Actueel

Van 18 september tot 18 oktober test de stad Tienen ideeën van bewoners en gebruikers voor een veiliger Sint-Jorisplein. Deze maatregelen kaderen in het project Laboratoria Mobiele Alternatieven van het Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Binnen dit project zoeken bewoners en besturen in acht Vlaams-Brabantse...

24 geselecteerde bands van Rockvonk 2017 strijden tijdens vier regionale voorrondes in Glabbeek, Halle, Kessel-Lo en Sterrebeek voor een halvefinaleplaats.

‘De voorrondes van Rockvonk 2017, het pop- en rockconcours van de provincie Vlaams-Brabant en muziekcentrum Het Depot, komen eraan. Wie waar zijn worp naar de halve finales doet, is gekend’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor...

Afrikaanse ziekenhuizen ontvangen regelmatig schenkingen van nieuw of tweedehandse medische apparatuur. Meestal weet men ter plaatse niet hoe men ze moet gebruiken of onderhouden. Om hieraan te verhelpen, sloegen  de provincie Vlaams-Brabant en de ngo Artsen Zonder Vakantie in het Congolese Bukavu de handen in elkaar met het project ‘Jenga Maarifa’. Hierbij gaan ze ziekenhuistechnici...

De nieuwe digitale klimaatkaart van Vlaams-Brabant krijgt een fikse uitbreiding. Ze wordt interactiever en toont, naast projecten over hernieuwbare energie, nu ook klimaatacties over mobiliteit, gebouwen, consumptie en landbouw. Gemeenten, bedrijven, verenigingen en scholen kunnen hun klimaatacties kenbaar maken op deze kaart en nagaan hoeveel CO2  hun initiatieven daarmee minder uitstoten...

Wie bouwt of verbouwt, kan hiervoor terecht bij het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant. Deze specialisten geven kandidaat-(ver)bouwers professioneel en onafhankelijk advies over isolatie, ventilatie, energiezuinige verwarming, duurzame energie, waterbesparing en duurzaam materiaalgebruik. Ruim 1.600 inwoners maakten gebruik van dit advies. Het Steunpunt organiseert ook...

De omgevingsvergunning bundelt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samen in één procedure. ‘Nu de procedure geïntegreerd verloopt, kunnen alle ruimtelijke elementen van een project samen bekeken worden,’ aldus Tie Roefs, gedeputeerde voor omgevingsvergunningen eerste aanleg. ‘Met de omgevingsvergunning vermijden we voortaan dat...

De jury van ROCKVONK selecteerde 28 bands voor de vier regionale preselecties van september in Glabbeek, Sterrebeek, Kessel-Lo en Halle.

‘ROCKVONK, het tweejaarlijkse Vlaams-Brabantse pop- en rockconcours van de provincie Vlaams-Brabant en muziekcentrum Het Depot, is niet zomaar een muziekwedstrijd. ‘Het is de start van een twee jaar durend traject waarin...

Waterwegen & Zeekanaal NV, de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een overeenkomst voor transport van huishoudelijk afval via de waterweg. Een eerste schip met afvalcontainers zette op 12 juli ll. koers vanuit Vilvoorde naar de verbrandingsovens van Indaver in Doel. EcoWerf sluit vanaf eind november aan en zal het vervoer van...

Een elektriciteitspanne tijdens een keizersnede. Kinderen die sterven omdat het beademingsapparaat niet naar behoren werkt. Arts Augustin Ntambwe weet uit eerste hand wat verouderd ziekenhuismateriaal, slecht onderhoud, en slechte arbeidsomstandigheden in de Congolese ziekenhuizen aanrichten.

De Europese Commissie keurde onlangs de klimaatactieplannen van 18 Vlaams-Brabantse gemeenten goed. De provincie Vlaams-Brabant en Interleuven hebben deze gemeenten hierin actief en met succes begeleid vanaf de ondertekening van het Burgemeesters-convenant tot deze Europese goedkeuring.

‘Dankzij onze gecoördineerde aanpak en gezamenlijke werkwijze keurde...

Pagina's