E-government

We leven in een tijd waarin de informatie- en communicatietechnologie (ICT) pijlsnel evolueert. Steeds meer wordt ICT een middel en hefboom om de werking van overheden te optimaliseren. E-government verwijst naar het gebruik van ICT om informatie en diensten aan burgers, bedrijven en overheden aan te bieden. E-government maakt gebruik van onder meer internet, digitale televisie, smartphones en sociale media.

We trekken onze 65 gemeentebesturen, de OCMW’s en de politiezones van Vlaams-Brabant mee in het verhaal van e-government. We werken aan bewustwording en visieontwikkeling. We maken de relevantie van e-government duidelijk en zetten in op e-inclusie. Hiervoor werken we samen met VERA: het Vlaams-Brabants steunpunt informatica. VERA biedt onafhankelijk advies aan aan lokale besturen en maakt schaalvoordelen mogelijk.

Dankzij e-government worden bedrijfsprocessen maximaal gedigitaliseerd. We verbruiken daardoor minder papier en kappen minder bomen. De ecologische winst van de digitalisering in onze maatschappij is aanzienlijk. Maar we zijn ambitieus. Ook de broeikasgassen die uitgestoten worden door het gebruik van servers en computers, willen we zoveel mogelijk beperken.

Maximaal digitaal. Daar streven wij naar. Zowel in de eigen organisatie, als in de 65 gemeenten van Vlaams-Brabant.

 

 

Actueel

Het autonome provinciebedrijf VERA ondersteunt lokale besturen bij projecten, dienstverlening en samenwerking op vlak van informatica. Vorig jaar kochten 89 Vlaams-Brabantse lokale besturen via diverse raamcontracten van VERA hard- en software aan. Hierdoor bespaarden ze samen maar liefst 1.569.236 euro. De vrijgekomen middelen kunnen ze gebruiken voor andere uitdagingen in de gemeente...

Verschillende bibliotheken in Vlaams-Brabant automatiseren het inleveren, uitlenen en verlengen van materialen via een zelfuitleensysteem. Dit jaar krijgen de bibliotheken van Bekkevoort, Bertem, Galmaarden, Grimbergen, Herne, Holsbeek, Huldenberg, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Machelen, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Tienen, Zemst en Zoutleeuw zo’n innovatief systeem. Deze...

19/09/2016 - Het Laatste Nieuws

 

De 25 Vlaams-Brabantse politiezones, verenigd in twee samenwerkingsverbanden Politie Oost en Politie West, ondertekenden op 22 september een protocol met het autonome provinciebedrijf VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government.

Ze gaan samenwerken op vlak van informatica en e-dienstverlening....

Pagina's