Kabinet

Kabinetsverantwoordelijke
Coördinatie kabinet
Jeugd en Hanenbos
Informatica en VERA
Informatieveiligheid
Overlegcommissie Brussels Airport
toon.toelen@vlaamsbrabant.be

016 26 70 50

Kabinetsadviseur

Klimaat
Energie
Duurzaamheid

wouter.florizoone@vlaamsbrabant.be

016 26 70 53

Kabinetsadviseur

Noord-Zuid
Diversiteit
Communicatie
Administratie

caroline.medats@vlaamsbrabant.be

016 26 70 52

Kabinetsadviseur

Natuur en biodiversiteit
Milieuvergunningen

merlijn.jocque@vlaamsbrabant.be

016 26 70 54

Kabinetsadviseur

Dierenwelzijn
Communicatie
Administratie

mikhail.khani@vlaamsbrabant.be
016 26 70 51