Kabinet

Kabinetsverantwoordelijke
Coördinatie kabinet
Informatica en VERA (Vlaams-Brabants steunpunt informatica)
Informatieveiligheid
Overlegcommissie Brussels Airport
Natuur en biodiversiteit

toon.toelen@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 50

Kabinetsadviseur

Klimaat
Energie
Duurzaamheid

wouter.florizoone@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 53

Kabinetsadviseur

Noord-Zuid
Diversiteit
Communicatie
Agendabeheer

caroline.medats@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 52

Kabinetsadviseur

Omgevingsvergunningen eerste aanleg

merlijn.jocque@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 54

Kabinetsadviseur

Dierenwelzijn
Communicatie en netwerking
Administratie

mikhail.khani@vlaamsbrabant.be - 016 26 70 51