Klimaat

De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Dit betekent dat we onze uitstoot van broeikasgassen met 80 % tot 95 % verminderen tegen 2040. Heel wat menselijke activiteiten veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen. De vrijgekomen broeikasgassen, waarvan de bekendste CO2 is, komen terecht in de atmosfeer. Daar houden ze als een dik donsdeken veel te veel zonnewarmte vast. We spreken van klimaatopwarming door een versterkt broeikaseffect.

Willen we de aarde voor de toekomst bewaren, dan moeten we eerst en vooral de klimaatopwarming stoppen. Dat doen we door klimaatneutraal te handelen: we mogen het broeikasgaseffect niet versterken. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen op verschillende manieren: we gebruiken minder fossiele brandstoffen, eten minder vlees, nemen de fiets in plaats van de auto en maken de transitie naar het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Tegelijk moeten we ons aanpassen aan de reeds bestaande gevolgen van de klimaatopwarming, zoals overstromingen. We kunnen dit doen op verschillende manieren. Zo ontharden en ‘vergroenen’ we zo veel mogelijk steenvlaktes. We investeren in het herstel van de biodiversiteit en in de creatie van grotere natuurgehelen. Een veerkrachtige natuur laat immers toe regenwater te bufferen en zorgt voor verkoeling als het extreem warm is. Ze helpt de mens zich te wapenen tegen overstromingen en andere negatieve effecten van de klimaatopwarming.

Op www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal vind je alle informatie over Vlaams-Brabant klimaatneutraal.

Actueel

Regionale Landschappen van Vlaams-Brabant werken samen voor wilde bijen

foto: asbij

Bijen hebben het moeilijk. Daarom willen de Vlaams-...

Proefprojecten in Leuven, Gooik, Halle en Sint-Genesius-Rode

De provincie Vlaams-Brabant gaat, met Europese middelen, burgercoöperaties steunen die private woningen energiezuiniger willen maken.

Zopas werd het project RHEDCOOP goedgekeurd  binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dat is het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het...

De provincie Vlaams-Brabant keurde de omgevingsvergunning goed voor een windturbine van Aspiravi op het industrieterrein van Webbekom, langs de...

Pagina's