Klimaat

De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Dit betekent dat we onze uitstoot van broeikasgassen met 80 % tot 95 % verminderen tegen 2040. Heel wat menselijke activiteiten veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen. De vrijgekomen broeikasgassen, waarvan de bekendste CO2 is, komen terecht in de atmosfeer. Daar houden ze als een dik donsdeken veel te veel zonnewarmte vast. We spreken van klimaatopwarming door een versterkt broeikaseffect.

Willen we de aarde voor de toekomst bewaren, dan moeten we eerst en vooral de klimaatopwarming stoppen. Dat doen we door klimaatneutraal te handelen: we mogen het broeikasgaseffect niet versterken. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen op verschillende manieren: we gebruiken minder fossiele brandstoffen, eten minder vlees, nemen de fiets in plaats van de auto en maken de transitie naar het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Tegelijk moeten we ons aanpassen aan de reeds bestaande gevolgen van de klimaatopwarming, zoals overstromingen. We kunnen dit doen op verschillende manieren. Zo ontharden en ‘vergroenen’ we zo veel mogelijk steenvlaktes. We investeren in het herstel van de biodiversiteit en in de creatie van grotere natuurgehelen. Een veerkrachtige natuur laat immers toe regenwater te bufferen en zorgt voor verkoeling als het extreem warm is. Ze helpt de mens zich te wapenen tegen overstromingen en andere negatieve effecten van de klimaatopwarming.

Op www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal vind je alle informatie over Vlaams-Brabant klimaatneutraal.

Actueel

Vanaf 6 juni 2018 krijgen 20 particulieren, ondernemers, lokale overheden en organisaties uit Vlaams-Brabant de kans om 1 jaar lang als zogenaamde Testrijders een Nissan LEAF te delen met buren, vrienden, collega’s en onbekenden. Op het einde van het jaar zijn de 20 auto’s meer dan 1500 keer gedeeld. De zoektocht naar 20 Testrijders start vandaag en loopt tot midden maart...

De gemeente Meise en de gemeente Londerzeel maken vanaf 2018 - samen met ENGIE Cofely en met Ingenium als facilitator - maar liefst 18 gebouwen energiezuiniger dankzij een intergemeentelijk Energy Performance Contract (energieprestatiecontract of EPC).
Dankzij EPC-projecten kunnen gemeenten 20 tot 25% aan energie in hun gebouwen besparen, wat zorgt voor een vermindering van de CO2-...

De provincie Vlaams-Brabant start met een onderzoek naar financieringsmogelijkheden om haar gebouwen energieneutraal te maken. Ze krijgt hiervoor steun vanuit het Europese FALCO-project.

...

Pagina's