Klimaat

De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Dit betekent dat we onze uitstoot van broeikasgassen met 80 % tot 95 % verminderen tegen 2040. Heel wat menselijke activiteiten veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen. De vrijgekomen broeikasgassen, waarvan de bekendste CO2 is, komen terecht in de atmosfeer. Daar houden ze als een dik donsdeken veel te veel zonnewarmte vast. We spreken van klimaatopwarming door een versterkt broeikaseffect.

Willen we de aarde voor de toekomst bewaren, dan moeten we eerst en vooral de klimaatopwarming stoppen. Dat doen we door klimaatneutraal te handelen: we mogen het broeikasgaseffect niet versterken. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen op verschillende manieren: we gebruiken minder fossiele brandstoffen, eten minder vlees, nemen de fiets in plaats van de auto en maken de transitie naar het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Tegelijk moeten we ons aanpassen aan de reeds bestaande gevolgen van de klimaatopwarming, zoals overstromingen. We kunnen dit doen op verschillende manieren. Zo ontharden en ‘vergroenen’ we zo veel mogelijk steenvlaktes. We investeren in het herstel van de biodiversiteit en in de creatie van grotere natuurgehelen. Een veerkrachtige natuur laat immers toe regenwater te bufferen en zorgt voor verkoeling als het extreem warm is. Ze helpt de mens zich te wapenen tegen overstromingen en andere negatieve effecten van de klimaatopwarming.

Op www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal vind je alle informatie over Vlaams-Brabant klimaatneutraal.

Actueel

De Europese Commissie keurde onlangs de klimaatactieplannen van 18 Vlaams-Brabantse gemeenten goed. De provincie Vlaams-Brabant en Interleuven hebben deze gemeenten hierin actief en met succes begeleid vanaf de ondertekening van het Burgemeesters-convenant tot deze Europese goedkeuring.

‘Dankzij onze gecoördineerde aanpak en gezamenlijke werkwijze keurde...

Provincie medefinanciert aankoop 100 hectare natuurgebied

Met de steun van de provincie heeft Natuurpunt het afgelopen jaar bijna 100 ha aan natuurgebied verworven. Hierdoor kan de biodiversiteit in Vlaams-Brabant nog beter beschermd worden.
De provincie kwam voor ruim 260.000 euro tussen in de aankoopkosten.

 

Natuurpunt heeft...

De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning goed voor 2 windturbines van Aspiravi langs de E314 in Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem.

‘We gaan als provincie voor hernieuwbare energie, waaronder windenergie’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Windturbines produceren groene, hernieuwbare energie. Duurzame energiebronnen...

Pagina's